Εκπαίδευση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα

α) Εκπαίδευση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα «The Aquarian Teacher» Επίπεδο 1 (220 ΔΕ)

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων Επιπέδου 1 πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Έρευνας  Κουνταλίνι (KRI) αποτελείται από :

180 ώρες διδασκαλίας (διδασκαλία ενοτήτων και πρακτικής) και το ελάχιστο 20 ώρες πρακτικής.

40ήμερες διαλογιστικές πρακτικές (πχ διάρκειας 31 λεπτών/ημέρα για 40 ημέρες, κρατώντας παράλληλα ημερολόγιο).

12 ώρες μελέτης (εστιάζοντας στην κατανόηση και τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων της τεχνολογίας της Κουνταλίνι γιόγκα και των αποτελεσμάτων της ).

Συμμετοχή σε 5 sadhanas, το λιγότερο, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (12,5 ώρες).

Στον παραπάνω χρόνο συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθηση τουλάχιστον 2 βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με το Yogi Bhajan.

Συμμετοχή σε μια ημερίδα Λευκής Ταντρικής Γιόγκα

Διαγωνίσματα, Εργασίες, Παρακολούθηση 20 μαθημάτων και Γραπτές Εξετάσεις

Το επόμενο πρόγραμμα ξεκινάει τον Φεβρουάριο 2020Βρίσκονται σε εξέλιξη το πρόγραμμα του Guru Ram Das Ashram στην Αθήνα (2018-19), του Kundalini Yoga Institutet στα Χανιά (2018-20) και του Leitmotiv Academy & SatNam Greece στην Αθήνα (2019-20).

β) Εκπαίδευση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα «The Aquarian Teacher» Επίπεδο 2 (300 ΔΕ)

Αποτελείται από πέντε ενότητες των 60 ΔΕ:

Mind & Meditation – Επόμενο 31/1/2020

Stress & Vitality –  Επόμενο 25/9/20

Lifecycles & Lifestyles –Επόμενο 13/12/19

Conscious Communication –

Authentic Relationships