Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

Η ετήσια γενική συνέλευση των μελών είναι ταυτόχρονα και  η ετήσια συνάντηση των δασκάλων όπου παίρνονται οι σημαντικές αποφάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες. Η ετήσια συνδιάσκεψη των Δασκάλων της Βόρειας Ελλάδος έχει το ίδιο βάρος.

Οι διαρκείς επιτροπές (Εκδηλώσεων/Επικοινωνίας, Διδασκαλιών/Μεταφράσεων, Δεοντολογίας /Μεσολάβησης, Καταστατικού/Εσωτερικού Κανονισμού) σε καθημερινή βάση εκπονούν και εκτελούν τις δράσεις της αρμοδιότητας τους .

Ακόμα υπάρχουν έκτακτα δημοψηφίσματα για σημαντικά θέματα που χρειάζονται άμεση απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί περισσότερο σαν συμβουλευτικό όργανο, αφήνοντας τις λήψεις αποφάσεων στις συνελεύσεις , στα δημοψηφίσματα και στις διαρκείς επιτροπές.