Σκοπός / Αρχές

Σκοπός:

Η ΙΚΥΤΑ είναι μία παγκόσμια κοινότητα δασκάλων της Κουνταλίνι Γιόγκα. Είναι ένα δίκτυο που συνδέει τα μέλη της και εξυπηρετεί την επαγγελματική και πνευματική ανάπτυξη όλων. Μαζί οικοδομούμε την κοινότητα και την ενότητα στην εποχή του Υδροχόου, μέσα από τη διδασκαλία, την άσκηση και το μοίρασμα  Κουνταλίνι Γιόγκα, όπως αυτή διδάχθηκε από το Γιόγκι Μπάζταν.

Αρχές της ΙΚΥΤΑ:

 1. Να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου κάθε δάσκαλος θα μπορέσει να αναπτυχθεί, ξεδιπλώνοντας όλο του το δυναμικό.
 2. Να καλλιεργήσει την προσωπική καθοδήγηση και την υγιή αλληλεξάρτηση (σύμπραξη & συνεργασία, ευγενή αλληλεπίδραση) των δασκάλων με άλλα άτομα, φορείς και κοινότητες της παγκόσμιας οικογένειάς μας.
 3. Να δημιουργήσει διαδικασίες που να εμπλέκουν ουσιαστικά εκείνους που σχετίζονται ή επηρεάζονται άμεσα από μία απόφαση.
 4. Να μεταβιβάζει εξουσίες, δύναμη και την δυνατότητα να χρησιμοποιεί πόρους στην μικρότερη ή τοπική διοικούσα αρχή, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά και επηρεαζόμενα μέρη.
 5. Να μη δημιουργεί εγγενή πλεονεκτήματα ή εγγενή μειονεκτήματα για κανένα άτομο ή ομάδα.
 6. Να ενισχύσει την ελεύθερη και διάφανη ροή πληροφοριών, συνειδητά και με χάρη, μεταξύ όλων των ατόμων και όλων των μερών της οργάνωσης.
 7. Να αναγνωρίζει και να τιμά τη σοφία, την τεχνογνωσία, καθώς και όλες τις σκέψεις και τις πράξεις που εκπορεύονται από ανώτερη συνειδητότητα και ανιδιοτελή υπηρεσία.
 8. Να ενθαρρύνει και να ενισχύει το μοίρασμα, την αμοιβαία υποστήριξη, τη συλλογική βελτίωση και την πίστη στην αφθονία.
 9. Να προάγει την εξέλιξη και ανάπτυξη της κοινότητας της Κουνταλίνι Γιόγκα και να εργαστεί ώστε να εξασφαλίσει ακεραιότητα και συνοχή του συνόλου.
 10. Να διατηρήσει ψηλά τα κριτήρια της προσωπικής και επαγγελματικής ακεραιότητας, λογοδοσίας και επιδόσεων.
 11. Όταν προκύπτει κάποια σύγκρουση, να βρίσκει λύση η οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων και αυτό να γίνεται μέσα από βαθιά (προσεκτική) ακρόαση και με μεθόδους που τιμούν και αγαπούν την συνειδητή επικοινωνία.