Εκπαίδευση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα

α) Εκπαίδευση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα «The Aquarian Teacher» Επίπεδο 1 (220 ΔΕ)

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων Επιπέδου 1 πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Έρευνας  Κουνταλίνι (KRI) αποτελείται από :

180 ώρες διδασκαλίας (διδασκαλία ενοτήτων και πρακτικής) και το ελάχιστο 20 ώρες πρακτικής.

40ήμερες διαλογιστικές πρακτικές (πχ διάρκειας 31 λεπτών/ημέρα για 40 ημέρες, κρατώντας παράλληλα ημερολόγιο).

12 ώρες μελέτης (εστιάζοντας στην κατανόηση και τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων της τεχνολογίας της Κουνταλίνι γιόγκα και των αποτελεσμάτων της ).

Συμμετοχή σε 5 sadhanas, το λιγότερο, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (12,5 ώρες).

Στον παραπάνω χρόνο συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθηση τουλάχιστον 2 βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με το Yogi Bhajan.

Συμμετοχή σε μια ημερίδα Λευκής Ταντρικής Γιόγκα

Διαγωνίσματα, Εργασίες, Παρακολούθηση 20 μαθημάτων και Γραπτές Εξετάσεις

Τα επόμενο προγράμματα εκπαίδευσης του Guru Ram Das Ashram ξεκινάει στην Αθήνα τον Φεβρουάριο 2020 , του Leitmotiv Academy & SatNam Greece τον Φεβρουάριο 2020 στην Αθήνα και του Kundalini Yoga Institutet τον Οκτώβριο 2020  στα Χανιά).

β) Εκπαίδευση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα «The Aquarian Teacher» Επίπεδο 2 (300 ΔΕ)

Αποτελείται από πέντε ενότητες των 60 ΔΕ:

Mind & Meditation – Επόμενο 31/1/2020

Stress & Vitality –  Επόμενο 25/9/20

Lifecycles & Lifestyles –Επόμενο 13/12/19

Conscious Communication –

Authentic Relationships

 

γ) Ειδικές εκπαιδεύσεις 

Conscious pregnancy – Ειδικότητα στην Γιόγκα για την εγκυμοσύνη από 31/1/2020