Εκπαίδευση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα

Εκπαίδευση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα «The Aquarian Teacher» Επίπεδο 1 (220 ΔΕ)

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων Επιπέδου 1 πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Έρευνας  Κουνταλίνι (KRI) αποτελείται από :

• 180 ώρες διδασκαλίας (διδασκαλία ενοτήτων και πρακτικής) και το ελάχιστο 20 ώρες πρακτικής.

• 40ήμερες διαλογιστικές πρακτικές (πχ διάρκειας 31 λεπτών/ημέρα για 40 ημέρες, κρατώντας παράλληλα ημερολόγιο).

• 12 ώρες μελέτης (εστιάζοντας στην κατανόηση και τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων της τεχνολογίας της Κουνταλίνι γιόγκα και των αποτελεσμάτων της ).

• Συμμετοχή σε 5 sadhanas, το λιγότερο, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (12,5 ώρες).

• Στον παραπάνω χρόνο συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθηση τουλάχιστον 2 βιντεοσκοπημένων μαθημάτων με το Yogi Bhajan.

• Συμμετοχή σε μια ημερίδα Λευκής Ταντρικής Γιόγκα

• Διαγωνίσματα, Εργασίες, Παρακολούθηση 20 μαθημάτων και Γραπτές Εξετάσεις

–> Τo επόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Guru Ram Das Ashram θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2023.

Εκπαίδευση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα «The Aquarian Teacher» Επίπεδο 2 (300 ΔΕ)

Αποτελείται από πέντε ενότητες των 60 ΔΕ:

• Mind & Meditation 

• Stress & Vitality 

• Lifecycles & Lifestyles 

• Conscious Communication 

• Authentic Relationships