Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η KYTA ΕΛΛΑΣ είναι ο σύλλογος που ενώνει τους δασκάλους της Κουνταλίνι Γιόγκα στην Ελλάδα, η συλλογική δομή αναφοράς στην υπηρεσία των ίδιων των δασκάλων και των μαθητών τους. Είναι το τμήμα της IKYTA (International Kundalini Yoga Teachers Association), της παγκόσμιας ένωσης των δασκάλων της Κουνταλίνι Γιόγκα, στον ελλαδικό χώρο και ανταποκρίνεται στην επιθυμία του Δασκάλου Γιόγκι Μπάτζαν, ο οποίος κατέδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης συντονισμού σε εθνικό επίπεδο της δραστηριότητας των δασκάλων της Κουνταλίνι Γιόγκα με ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευσή τους. Η βασική αποστολή της ΚΥΤΑ ΕΛΛΑΣ είναι η διατήρηση των διδασκαλιών του δασκάλου και η μετάδοσή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές, αποσκοπώντας σε μία βασική, ομοιογενή κατάρτιση για όλους τους δασκάλους που με τη σειρά τους θα προχωρήσουν στη μετάδοσή της Κουνταλίνι Γιόγκα στους μαθητές τους ή που θα τις θέσουν στην υπηρεσία της Sangat (της κοινότητας – που στην κυριολεξία σημαίνει “η κοινότητα αγίων”). H Κουνταλίνι Γιόγκα είναι μία αξία στην υπηρεσία του κάθε μαθητή, της Sangat και ολόκληρης της κοινωνίας γι’ αυτό η ΚΥΤΑ διευκολύνει και προωθεί τις δυνατότητες για αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ώστε να ενισχυθεί η αμοιβαία πνευματική και επαγγελματική ανάπτυξη, πάντα μέσω των διδασκαλιών και της άσκησης της Κουνταλίνι Γιόγκα όπως αυτή διδάχθηκε από τον Γιόγκι Μπάτζαν.

Η Διεθνής Ένωση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα 3ΗΟ (ΙΚΥΤΑ) είναι ένας οργανισμός σε διαρκή εξέλιξη και αντιπροσωπεύει τους πιστοποιημένους δασκάλους Κουνταλίνι Γιόγκα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι το όχημα μέσω του οποίου η συλλογική συνειδητότητα μας εκφράζεται με βάση ένα Κώδικα Αρίστευσης (……) Η ΙΚΥΤΑ είναι στην υπηρεσία των δασκάλων όπου και αν βρίσκονται και εκείνοι με τη σειρά τους στην υπηρεσία των άλλων, είτε μέσω της ατομικής πρακτικής της διδασκαλίας – όπου ανυψώνουν όποιον έρχεται σε επαφή μαζί της – είτε με τη συμμετοχή τους στην ζωή της κοινότητας, των τοπικών ενώσεων, των εθνικών και των παγκόσμιων. Μέσω της ΙΚΥΤΑ οι δάσκαλοι προσφέρουν σε μεγάλο αριθμό χωρών, πολιτισμών και κοινοτήτων – που ολοένα και αυξάνονται – τις διδασκαλίες της Κουνταλίνι Γιόγκα, όπως αυτή διδάχθηκε από τον Γιόγκι Μπάτζαν, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της συνειδητότητας στην Εποχή του Υδροχόου. Ο Γιόγκι Μπάτζαν ίδρυσε την Διεθνή Ένωση Δασκάλων της Κουνταλίνι Γιόγκα το 1994, έτος της 25ης επετείου της 3ΗΟ. Με την ευκαιρία είπε: “Είναι μεγάλη τύχη να έχετε αυτήν την Ένωση. Όταν θα έχω φύγει από το φυσικό μου σώμα, αναζητήστε με πνευματικά. Θα πρέπει να καθίσετε όλοι μαζί για να το κάνετε”. “H θεμελιώδης αρχή της Κουνταλίνι Γιόγκα είναι η Ένωση, να ενωθείτε”. Όταν ο Γιόγκι Μπάτζαν άκουσε για πρώτη φορά το ακρωνύμιο ΙΚΥΤΑ, το πρόφερε “ik – ta” και είπε “τέλειο σημαίνει Ενότητα”. Ο Γιόγκι Μπάτζαν είπε ότι υπάρχει μόνο μία ΙΚΥΤΑ και όλες οι διδασκαλίες αποτελούν κομμάτι της. Θεωρούσε της εθνικές ενώσεις τμήματα της μοναδικής ΙΚΥΤΑ. Δήλωσε ότι η ΙΚΥΤΑ δεν είναι μία αμερικανική ένωση αλλά διεθνής, ανήκει σε όλους τους δασκάλους και αποτελεί τον οίκο των διδασκαλιών. Τα τελευταία χρόνια η ΙΚΥΤΑ αναδιαρθρώθηκε. Μιλήσαμε με τους δασκάλους σε όλο τον κόσμο και τους ακούσαμε. Αφού ακούσαμε τη φωνή της καρδιάς τους, στρωθήκαμε στη δουλειά για να συν-δημιουργήσουμε μία υποδομή που να εξελίσσεται συνεχώς στην υπηρεσία της συνειδητότητας, επαγγελματικότητας, αρίστευσης και ενότητας των Δασκάλων της Κουνταλίνι Γιόγκα. Την αναπτύξαμε χρησιμοποιώντας όλα αυτά που μας μεταδόθηκαν απευθείας από τον Δάσκαλό μας και αισθανόμαστε ευθυγραμμισμένοι με το όραμά του και με την καρδιά του κάθε δασκάλου. Το πιο σημαντικό πράγμα που ένας δάσκαλος μπορεί να κάνει είναι να διατηρήσει ζωντανές τις διδασκαλίες και να συνεχίσει να τις μεταδίδει. Για το σκοπό αυτό η ΙΚΥΤΑ 3ΗΟ είναι αφιερωμένη στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου υποστήριξης για την ανάπτυξη και εξέλιξη των διδασκαλιών, που να βοηθά στην μεταξύ μας στήριξη, στο να δώσει φωνή σε όλους τους δασκάλους και να υπηρετήσει την ενότητα των δασκάλων ως υλοποίηση της Ενότητάς μας.